Stolárstvo Dozana

Stolárstvo Dozana

Firma vznikla v roku 1990. Od svojho založenia sa orientovala na výrobu z masívneho dreva. Drevo ako prírodný materiál vhodne dopĺňa nejeden interiér a exteriér. Najskôr to boli rôzne jedálenské súpravy a od roku 1992 výroba dverí a okien. Vchodové dvere a eurookná sa vyrábajú z vrstvených lepených eurohranolov. Interiérové dvere sú celomasívne, alebo dýhované z konštrukčných materiálov. Používané materiály, konštrukčné a výrobné postupy sú zárukou dlhej životnosti a kvality. Drevo je materiál rokmi odskúšaný, ktorý má a bude mať stále svoje miesto v domove každého.

 

Interiérové dvere už nie sú posledným nepodstatným prvkom každého bývania. Èoraz viac predstavujú originálny kus nábytku na výbere ktorého si treba dať záležať. Zosúlaïujú sa s bytovými doplnkami, aby tvorili jeden vkusný originálny celok. Firma ponúka tak ako v samom zaèiatku dvere zo smrekového masívu s rôznou škálou morenia a následnej povrchovej úpravy kvalitnými lakmi, alebo olejovaním. V duchu moderných trendov vyrábame dýhované dvere. Tieto sú z dýhovanej laťovky s ve¾mi kvalitnými bukovými, dubovými, ale aj inými okrasnými dýhami. Tak ako masívne dvere aj dýhované majú vysoko kvalitnú povrchovú úpravu.

 

Vchodové dvere sú stavebný komponent, ktorý je ve¾mi èasto používaný. Preto musí spåòať požiadavku ¾ahkého zatvárania a otvárania, bezpeènosti, údržby a samozrejme nesmú sa deformovať. Okrem toho je to dizajnový prvok upútavajúci pozornosť hneï pri vstupe do domu, bytu, èi inej budovy. Esteticky by mali vhodne dopåòať daný priestor. Sú dodávané v rôznych dizajnových a modelových prevedeniach. Pre dodržanie všetkých parametrov sú vchodové dvere euro 68 IV vyrábané z nasledovných materiálových komponentov, ktoré zabezpeèia ich dlhoroèné používanie:

·  Vrstvené lepené eurohranoly SMREK, BOROVICA, MERANTI a DUB

·  Povrchová úprava zodpovedá nároèným požiadavkam na kvalitu, estetiku a údržbu. Dvere sú najskôr impregnované proti drevokazným hubám, plesniam a potom sa vysokotlakovým zariadením nanášajú hrubovrstvé ekologické lazúry na báze vody

·  Celoobvodové bezpeènostné kovanie MACO

·  PUR zateplená nedeformujúca sa výplò, zasklievanie izolaèným dvojsklom s teplou hranou z nereze, koeficient U=1,0

·  Stredové a dorazové tesnenie pre požadovanú tepelnú a zvukovú izoláciu.

 

Schody sú dodávané povrchovo upravené, kompletne s montážou. Vyrábajú sa z tvrdých drevín BUK,DUB a z dýhovaných komponentov. Ku schodom sa vyrába zábradlie z masívneho dreva, z nereze ktoré môže byť doplnené bezpeènostným sklom Conex. Schody ako stavebný prvok sú ve¾mi variabilné a môžu byť v strohých, èistých líniach, ale aj v zložitejších materiálových a konštrukèných prevedeniach.

 

Drevené eurookná znamenajú okná z ekologicky prijate¾ného materiálu. Na okná ako stavebný prvok sú kladené vysoké technické požiadavky, pretože musia odolávať poveternostným vplyvom a ve¾mi rozdielnym teplotám v interiéri a exteriéri. K tomu, aby eurookná spåòali požiadavky a štandardy, ktoré sú na ne kladené firma sleduje podnety a doporuèenia pre výrobu drevených eurookien, ktoré vydáva Výskumný ústav pre drevené okná v nemeckom Rosenheime.

Drevené okná euro 68 IV sú zložené z nasledovných materiálových komponentov, ktoré sú podstatné pre ich vlastnosti a požadovanú kvalitu:

 

 

 • Vrstvené lepené eurohranoly SMREK, BOROVICA, MERANTI a DUB
 • Povrchová úprava zodpovedá nároèným požiadavkam na kvalitu, estetiku a údržbu. Okná sú najskôr impregnované proti drevokazným hubám a potom sa vysokotlakovým zariadením nanášajú hrubovrstvé ekologické lazúry na báze vody
 • Celoobvodové kovanie MACO
 • Zasklievanie izolaèným dvojsklom s teplou hranou z nereze, koeficient U=1,0
 • Stredové a dorazové silikónové tesnenia na zníženie tepelných strát a zvukovú izoláciu
 • Rámové a krídlové okvapnice z eloxovaného hliníka. V prípade záujmu sú k oknám dodávané vnútorné parapety:
 • dýhované
 • masívne
 • laminované

  Vonkajšie parapety sú z eloxovaného hliníka o hrúbke 2 mm. Žalúzie v rôznych dizajnových prevedeniach a siete proti hmyzu dotvárajú celkový vzh¾ad okna.

Chrenovec - Brusno č. 682
972 32 Chrenovec - Brusno

Tel.: 046/547 10 47
Fax.: 046/547 12 37
mobil: 0905 324 709
         0905 544 555
         0903 544035

dozana@dozana.sk

https://www.dozana.sk/