ÁGH-výroba okien a dverí

ÁGH-výroba okien a dverí

 

Náš konštrukčný tím sleduje trendy v oblasti interiérových a exteriérových výplní. Preto dnes môžeme ponúknuť okná a dvere do historických i moderných stavieb, výškových i občianskych budov. Ponúkané interiérové dvere korešpondujú s charakterom interiéru dizajnom i materiálom. Nadštandardná dĺžka záruky je pre nás samozrejmosťou už dlhé roky.
Postupný rozvoj firmy, zväčšovanie výrobných plôch, hľadanie optimálneho organizačného módu robíme vo väzbe na dostupnú technológiu. V súčasnosti disponujeme vyváženým strojovým parkom špičkovej úrovne, odporovaný logistikou vnútorného toku výroby. Nové stroje a zariadenia, na ktoré vynakladáme nemalé investície nám umožňujú humanizovať prácu a dosahovať opakovanú kvalitu s minimalizovaním ľudského vplyvu. Lepšia technika nám dovoľuje zvyšovať vnútornú produktivitu a túto premietnuť do cien výrobkov.

 

Firma ÁGH stolárstvo zahájila svoju činnosť v roku 1992.

Podnetom vzniku firmy boli neustále rastúci záujem zákazníkov o kvalitné drevené okná a dvere, dlhoročné skúsenosti a láska k stolárskemu remeslu. Firma sa krok za krokom vypracovala na dobre fungujúcu spoločnosť.
Výrobný program zahŕňa výrobu izotermických EURO okien, dvier a drevohliníkové okná. Trojvrstvové, lepené EURO profily svojimi výbornými tepelnoizolačnými a protihlukovými vlastnosťami spĺňajú náročné kritériá európskej normy DIN 18005.

Naše výrobky sú vybavené celoobvodovým kovaním dodávaným od firmy MACO. Toto kvalitné kovanie zabezpečí dokonalé uzatvorenie krídiel okna alebo dverí. Na povrchovú úpravu dreva používame nátery rakúskej výroby od firmy ADLER.

Venujeme osobitnú pozornosť všetkým vstupným materiálom. Nakupujeme iba prvotriedné eurohranoly. Pracujeme s profilom SOFT LINE 68 mm a 78 mm. Drevený materiál máme pod dohľadom.
Kovania, tesnenia, okapové lišty, sklo i všetky komponenty povrchovej úpravy musia splňať vysoké kritériá kvality. Spolupracujeme výlučne s dlhoročnými osvedčenými dodávateľmi, ktorí rovnako ako my usilujú o dosiahnutie najvyššej možnej kvality svojich výrobkov.
Vysokú kvalitu našich produktov zabezpečujú profesionálne pracovníci a nami používaná najnovšia technológia CNC strojov. Významním dodávateľom technológii je firma  Boto. "BOTO priateľ dreva"

Poštová ul. 88
930 33 Horný Bar
okr. Dunajská Streda
Slovenská republika
Tel./Fax: +421 31 559 73 86
GSM:       +421 905 313 177
agh@agh.sk
www.agh.sk