Stavby na kľúč

 

 

Sme stavebno - rekonštrukčná firma tvorená samostatnými živnostníkmi ale nepohrdneme ani rôznymi remeselnými činnosťami.

Všetky naše služby nájdete TU.


 


Ľahko, rýchlo a hlavne úsporne. Zrejme každý, kto sa rozhodne so stavbou domu, alebo akéhokoľvek iného objektu chce, aby to bolo v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najmenšej energie na výstavbu a s použitím čo najnižšej sumy finančných prostriedkov. V minulosti bola stavba domu akousi životnou udalosťou, ktorá sa na dlhý čas vpísala do životov ľudí ako náročné obdobie, ale plné očakávania a nadšenia z pocitu bývania vo svojom, vlastnoručne zhotovenom dome. V dnešnej uponáhľanej dobe, ľudia zaneprázdnení prácou a rôznymi inými záležitosťami, prenechávajú výstavbu svojho domu na rôzne spoločnosti, ktoré už vedia, ako stavbu postaviť čo najrýchlejšie  a  najúspornejšie. Dajú si teda postaviť svoj dom na kľúč. No nielen obyčajní ľudia, ktorí túžia bývať vo vlastnom, si dávajú zhotovovať stavbu na kľúč, ale aj rôzne spoločnosti a organizácie, alebo developeri, ktorí investujú do výstavby budov určených na predaj, alebo prenájom. Developeri dohliadajú na celý proces, od začiatku projektovania, cez ukončenie stavby až po jej samotný prenájom, alebo odpredaj. Ak sme naozaj zaneprázdnení a nemáme čas riešiť veci súvisiace s výstavbou domu svojpomocne, alebo s tým nemáme dostatočné skúsenosti, vtedy je pre nás lepšie vyhnúť sa rôznym problémom a realizovať stavbu na kľúč. Bude to zrejme tým najlepším riešením pre nás. Aj keď je stavba na kľúč pre nás akými odbremením od mnohých ďalších povinností, predsa zopár veci musíme pripraviť aj my sami.  

 

 

Výber správneho pozemku je prvým dôležitým rozhodnutím. Predtým, než niekoho pošleme na ňom stavať, je potrebné odborné posúdenie kvality podložia a hlavne jeho únosnosť. Vyhýbať by sme sa mali lokalitám v tesnej blízkosti vodných tokov, alebo prudkým svahom, ktorých stabilita by sa mohla časom narušiť. Keď sme už pevne rozhodnutí, že chceme svoju stavbu realizovať na kľúč, navštívime firmu, ktorá sa tým zaoberá. Predtým, než sa tam vyberieme, treba si možno aj zo zvedavosti pohľadať na internete rôzne recenzie a názory ľudí, ktorých stavby už táto firma na kľúč realizovala. Človek si môže ľahšie, aj na základe týchto príspevkov, urobiť zoznam firiem, ktoré navštívi. Pred návštevou firmy je potrebné mať pripravené hlavne nápady a predstavu, ako by mala naša budúca stavba na kľúč vyzerať. V tejto fáze prichádza na rad architektonická  štúdia, vizualizácie,  projekt pre územné rozhodnutie a ďalší projekt pre stavebné povolenie.  Pre začatie stavby je na úvod potrebné vybaviť si nevyhnutné povolenia, a to územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Niektoré firmy majú v ponuke aj túto činnosť, čiže vedia vás odbremeniť od ďalších starostí a behania po úradoch. Ak už máme aj tieto náležitosti k dispozícii, firma vám vystaví realizačný projekt a zadá vám približnú cenu, v ktorej sa bude pohybovať výstavba vašej stavby na kľúč. Ak súhlasíte, nič nebráni tomu, aby sa stavba mohla začať realizovať. Stavba môže trvať rozlične dlhú dobu. Všetko závisí od veľkosti, zložitosti, architektonických detailov, ale aj od materiálu, z ktorého sa rozhodneme stavať. Dôležitú úlohu v tomto časovom horizonte môžu zohrávať aj poveternostné podmienky, taktiež aj rôzne neočakávane zásahy a pripomienky zo strany objednávateľa, ktoré môžu značne skomplikovať a predlžiť čas výstavby.  Stavba domu na kľúč zahŕňa v sebe aj práce v interiéri, medzi ktoré môžeme zaradiť najmä zariadenie kúpeľne a WC, kladenie dlažieb, parkiet a obkladačiek, osadenie kuchynskej linky a rôznych pevne spojených kuchynských spotrebičov, a na záver aj vymaľovanie stien interiéru, všetko podľa vašich predstáv a návrhov, na ktorých ste sa s firmou dohodli. Ak nemáte chuť upravovať exteriér stavby poškodený pod vplyvom zásahov stavebnej činnosti, dohodnite sa s firmou aj na tejto činnosti. Pred samotným nasťahovaním do novovybudovanej stavby na kľúč prichádza kolaudácia. Ak prebehne úspešne, nič vám nebráni nasťahovať sa do svojho nového domu. Na záver treba dodať, že stavby na kľúč majú veľa výhod. Umožnia vám praktizovať doterajší životný štýl, bez toho, aby vás ubrali o voľný čas a pridali vám ďalšie starosti, ktoré si nik v dnešnej dobe istotne neželá.

 

 

 

Stavba domu na kľúč

 

Stavba domu. Stavba domu je závažné rozhodnutie, a to po finančnej, organizačnej aj časovej stránke. V každom  prípade ja najskôr potrebné vlastniť vhodný pozemok, kde mienime stavbu domu realizovať. Je vhodné pred kúpou najprv osobne prezrieť prírodný terén. A popýtať sa miestnych obyvateľov na prednosti alebo nedostatky bývania v tejto lokalite. Môže pomôcť aj webová stránka obce alebo mesta. V prvom rade si všímame cenu .Veľmi  vysoká, alebo veľmi nízka cena  o niečom napovedá. Je  potom vhodnejšie preveriť, či pozemok nestojí na brehu rieky ,alebo potoka, čo sa pravidelne každý rok vylieva. Alebo pod kopcom, prípadne skalou, kde hrozí  erózia .A lebo  či na tom mieste nebola kedysi postavená  skládka chemického alebo toxického odpadu. Osobitným problémom sú nevhodní susedia. Napríklad, keď je pozemok umiestnený v strede alebo stačí aj  v susedstve sociálne  neprispôsobivej komunity. A ďalšou    podstatnou skutočnosťou , hneď po výbere vhodného miesta na stavbu domu sú vybudované prístupové komunikácie. Je pravdepodobné, pri súčasnej zlej ekonomickej situácii, že väčšina  budúcich staviteľov domu nemá peniaze v hotovosti na kúpu pozemku. Pokiaľ neexistuje iná možnosť/ ako predaj nehnuteľnosti ,alebo rodinná pôžička/,treba požiadať banku o hypotéku na pozemok, ktorá je vlastne zabezpečením splácania celkovej sumy. Potom žiadame banku o financovanie stavby domu, čiže o druhú hypotéku. Potrebujeme právoplatné stavebné povolenie na stavbu domu. Pred konečným rozhodnutím je vhodné si prejsť a pozrieť viac typov hypoték a vybrať tú najvhodnejšiu. Banka zvykne ponúknuť  vyskladať si hypotéku na mieru, presne podľa možnosti splácania celkovej sumy. Pokiaľ  hypotéka nie je potrebná, a je možnosť zložiť peniaze na stavbu domu v hotovosti, existuje možnosť výstavby dom na kľúč.  Výhody sú poradenstvo, hotový projekt domu, ktorý si vyberieme podľa katalógu. Všetky materiály a pracovné postupy sú kontrolované odborníkmi. Vedúci stavby si vedie stavebný denník, kde je presne zaznamenaná stavba domu ,aj k nahliadnutiu. Prácu stavebných robotníkov organizuje stavebný dozor. Firma používa certifikáty, ktoré garantujú správnosť postupov a kvalitu materiálu. Stavba domu vyžaduje správne kombinácie  a postupnosť  technológii a vhodných stavebnín, čo zaručuje práve certifikát , stavebný denník a celkove zmluva s budúcim majiteľom domu. Firma tiež na požiadanie zabezpečí vybavenie všetkých potrebných dokumentov,  včítane stavebného povolenia. Výsledkom  je postavenie domu, ktorý si zákazník vybral v katalógu, alebo zadal podľa stavebného  projektu podľa vlastných predstáv.  Druhou  možnosťou je svojpomocná stavba domu. Kým s ňou  začneme, treba vyhotoviť finančný odhad a možnosť postupného  splácania a vyhotovenia stavby. Chybou je rátať iba cenu materiálu. Celková cena stavby domu   sa zvýši alebo môže zvýšiť dopravou, prenajatím stavebnej techniky, počasím, nedostatkom niektorých lacnejších stavebných materiálov na trhu, alebo stratou trvalého finančného zdroja. Preto by sa vždy pri odhadoch malo počítať s finančnou rezervou pre nepredvídané okolnosti. Najskôr je potrebné zabezpečiť príjazdovú cestu, ktorou sa bude voziť na pozemok stavebný materiál, alebo robotníci. Je nepravdepodobné , že stavbu domu by zvládol majiteľ, ktorý nemá žiadne, ani amatérske skúsenosti so stavbou alebo prestavbou bytu, alebo domu. Je vhodné na pozemku, pokiaľ sa nenachádza v tesnej blízkosti obytný použiteľný dom, postaviť prístrešok, inak povedané búdu, ktorá bude vodotesne zabezpečená. Slúži ako priestor na odloženie náradia, preoblečenie sa, wc, uskladnenie drahšieho materiálu, alebo osobných vecí, nevyhnutných pri stavbe domu. Je pravdepodobné, že majiteľ bude dom stavať popri svojom zamestnaní, takže nebude mať čas zakaždým presúvať náradie a materiál na miesto stavby domu. V tom čase by už mal byť hotový  definitívny  projekt  domu, aj s približným rozpisom nákupu a činnosti. Pre amatérov je výhodné najať si brigádnikov alebo stavebnú menšiu firmu, ktorá vykoná  manuálne náročné stavebné práce, ako kopanie základov ,alebo hĺbenie šachty pre potrubia. Pre stavbu domu je nevyhnutný prívod a odtok vody, zabudovanie elektriny alebo plynu. V lepšom prípade je možné napojiť sa na miestnu sieť kanalizácie alebo rozvodov energie, v horšom to nie je možné, a treba si vybudovať vlastné zdroje, čiže napríklad studňu, alebo slnečný kolektor .V každom prípade sa treba informovať u miestneho starostu, a vybaviť si prípojku, ak s tým obec súhlasí .Stavba domu pokračuje ďalej stavaním múrov a najdôležitejšia je strecha. Dom by nemal byť nepokrytý počas zimného obdobia, preto je vhodné so stavbou domu začať v jarných mesiacoch.

 

 

Stavby na kľúč