Fotogaléria: Vložkovanie komínov

Vložkovanie komínov

 

 

Sme stavebno - rekonštrukčná firma tvorená samostatnými živnostníkmi ale nepohrdneme ani rôznymi remeselnými činnosťami.

Všetky naše služby nájdete TU.


 

 

 

Čo so starým komínom, ktorého prestavba by vás vyšla finančne veľmi draho? Alebo máte komín plný sadzí? Alebo komín nespĺňa svoju funkciu? Jedno z riešení a spôsobov je frézovanie a následné vložkovanie komína. Komín je najviac zaťažovaná časť z celej stavby. Samotný vrch komína je najviac ohrozovaný neustálymi zmenami teplôt na vonkajšom a vnútornom povrchu komína, pričom sa tvorí orosovanie (moknutie) vnútornej steny komína. Následne sa vytvorí decht, ktorý sa postupne usádza rok čo rok vo vnútornej stene komína. Tým sa viac a viac zmenšuje jeho priemer, a tak stráca komín ťah. 

 

 

Ako zistíme, kedy je potrebné komín vyvložkovať? Je to najmä vtedy, ak si to vyžaduje pripojovaný spotrebič vyššieho výkonu, napr. krb, kotol, plynový kotol. Komín potrebuje vyvložkovať aj vtedy, ak sa prejavia netesnosti muriva komína a je nutné komín vyvložkovať vložkou. Ďalej, ak zbadáte, že vrchná časť komína je na rozsypanie a treba ju zrekonštruovať. Samozrejme, aj v situácii, keď zistíte, že má komín nízku účinnosť a je potrebné zväčšiť priemer prieduchu, ale aj v prípade, ak chcete komín použiť na ventiláciu v rámci vzduchotechniky budovy.  Vložkovanie komína je účinný spôsob na riešenie rôznych vzniknutých problémových situácií spojených s komínom. Vložkovanie komína sa vykonáva aj z dôvodu poškodenia komína agresívnymi zložkami, ktoré sa uvoľňujú pri horení paliva. Takto sa môžu vytvoriť trhliny, cez ktoré oxid uhličitý uniká do miestnosti, a to môže byť životu nebezpečné. Celý proces vložkovania komína sa začína frézovaním, kedy sa do prieduchu komína spustí frézovacia hlava. Frézovanie prebieha zdola nahor. Frézovacia hlava odstraňuje časť komínového muriva (najviac v  1/3 steny komína) na požadovaný priemer. Pri frézovaní nedochádza k narušeniu stavby, čo je veľkou výhodou. Frézovanie je vhodné pre bežné materiály, ako napr. šamot, tehla, betónové preklady. Frézovaním sa priemer otvoru komína zväčší a tým sa dosiahne celkové zlepšenie ťahu komína. Zároveň sa odstráni aj usadený decht z komína.  Po frézovaní je nutné  vložkovanie komína. Inak by spaliny mohli poškodiť murivo a tak by mohlo dôjsť k uniku oxidu uhličitého do obytných priestorov. Vložkovanie komína teda spočíva v tom, že už do existujúceho komína vkladáme novú celistvú vložku – rúru. Je potrebné zabezpečiť pevnosť spojenia, aby bola dosiahnutá celistvosť komína. Rúry sa vkladajú z vrchu komína spúšťaním až do pripojenia spotrebiča. Výhodou vložkovania je minimálny zásah do obytných priestorov, zároveň dochádza k odstráneniu dechtu a dymového zápachu v komíne a celkové práce a prevedenie trvá približne jeden pracovný deň. Je veľmi dôležité vybrať správny materiál vložky, tak aby materiál vložky bol trvalý a spĺňal bezpečnostné protipožiarne požiadavky. 

 

 

Medzi najvhodnejšie a najpoužívanejšie materiály patrí antikorové nerezová oceľ, plast, keramika a kompozitný materiál. Materiál vložky musí mať zloženie, ktoré zabezpečí dlhodobú prevádzku. Musí odolávať vysokým teplotám a kyselinám vznikajúcim pri prevádzke komína. Vložka zvýši aj kvalitu komína tým, že sa zníži nasiakavosť a zamedzí sa tak vlhnutiu vnútorných stien komína často sprevádzaných zápachom. Vhodné materiály vložky zabezpečujú aj rýchle prehriatie komínového prieduchu na dosiahnutie vyrovnaného komínového ťahu počas horenia paliva. Ďalším možným spôsobom vložkovania komína je pomocou kompozitného materiálu Furanflex. Tento materiál je špeciálne šitý v tvare rukáva v požadovanom priemere z viacerých kompozitných vrstiev. Tento materiál je v dodávanom stave zložený a mäkký. Materiál sa vloží do komínového prieduchu a pomocou špeciálnej technológie a pary sa rukáv nafúkne a vytvrdí do požadovaného stavu. Napojenia a ukončenia sú dopĺňané nerezovým materiálom. Vyvložkovaný komín je hneď na mieste odtlakovaný a funkčný odvádzať  spaliny. Vyvložkovanie komína týmto kompozitným materiálom má výhodu v tom, že oveľa viac znižuje dechtáciu komína svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, než napr. nerezové vložkovanie komína. Výhodou tohto spôsobu vložkovania komína je aj rýchla realizácia a je podstatne menej zaťažujúca  ako technológia s použitím frézovania. Oba spôsoby vložkovania komína nie sú časovo náročné. Treba však zvážiť cenovú ponuku súkromných odborných podnikateľov, ktorých je na trhu veľa.