BriONE s.r.o

BriONE s.r.o

Spoločnosť BriONE s.r.o vznikla 15.12.2009 ako zavŕšenie snahy konateľov spoločnosti využiť takmer dvadsaťročné skúseností s výrobou a montážou presných výrobkov z dreva.

Základným strojným vybavením je 5-osá CNC fréza typu Master od talianskej firmy Bacci, doplnená technológiou na prípravné a pomocné obrábanie a technológiou na ekologické spracovanie drevného odpadu. CNC vďaka použitému softvéru bez tvarového a rozmerového obmedzenia dovoľuje vyrábať sériovú aj kusovú produkciu tvarovaných výrobkov z dreveného masívu, preglejky, plastov, alebo hliníka.

Nemenej dôležité sú aj dlhoročné praktické skúsenosti zamestnancov spojené s montážami interiérov po celom Slovensku.

 

Stolárske výrobky

Časti drevených schodíšť a nábytku

    Výroba dreveného madla.

Výrobky z preglejkových monoblokov
Výrobky z masívu
Drevené hračky
Opracovanie plastov
Formy
Sochy, reliéfy (aj podľa fotografie)
3D modely
Montáž interiérov

 

5 osé CNC BACCI model MASTER FORM  opracovateľné rozmery: os x – 3800mm, os y – 2200mm, os z – 950mm.
dva pracovné stoly, trojvretenová hlava z toho dve fixné a jedno vreteno s možnosťou automatickej výmeny nástrojov.

    CAD/CAM systém Alphacam Part Modelár
    Štandardné stolárske stroje na prípravu polotovarov a ich opracovanie.
    Technológia na transport, drvenie a lisovanie drevného odpadu na brikety.

 

 

Kontakty

PaedDr. Peter Hudák, konateľ spoločnosti , 0911 55 77 89, hudak@brione.sk
Ing. Marián Barna, konateľ spoločnosti, 0917 76 14 77, barna@brione.sk

Adresa sídla:  Adresa prevádzky:
BriONE s.r.o.,
09433 Petkovce 7,
okres Vranov n/Top
IČO 45 326 932,
IČ DPH 202 294 8389
www.brione.sk  BriONE s.r.o,
Areál ROD,
094 33 Vyšný Žipov 289,
okres Vranov n/Top