MARTINA-HOLZ, s.r.o

MARTINA-HOLZ, s.r.o

Drevo svojim vzhľadom, vôňou, jemnosťou vytvára v dome príjemný pocit tepla, oázy harmónie a pokoja.  Je fantasticky kombinovateľné s inými materiálmi, je príjemné na dotyk a na priek tomu že ide o najstarší materiál, má stále nové využitia.

Každý kmeň je unikát so svojimi  hranami a krivkami, tak ako dobrý priateľ. Drevo prináša šťastie.

My dávame drevu ďalšie poslanie formou jeho zhodnotenia !

MARTINA-HOLZ, s.r.o.  je spoločnosť zaoberajúca sa dodávkami výrobkov pre nábytkárov, stolárov, schodárov, stavebné spoločnosti a domácich kutilov.

MARTINA-HOLZ, s.r.o. zároveň aktívne a úspešne realizuje interiéry od zhotovenia vizualizácie až po samotnú realizáciu. Pracujeme s materiálmi drevo, dýha, corian, avonite, striekané materiály, sklo, drevotrieska. 

Ponúkame Vám:

    Vami objednaný tovar v dobrej kvalite a v požadovanom čase
    Poradenstvo
    Kompletnosť
    Pružnosť
    Zodpovednosť

 

Jozef Dekrét Matejovie
zakladateľ moderného slovenského lesníctva

Jozef Dekrét Matejovie sa narodil v Čiernobalockej osade Dobroč. Bol priekopníkom moderného lesného hospodárstva, najvýznamnejšia postava slovenského lesníctva v 19. storočí.

Narodil sa 12. júla 1774. Pochádzal z rodiny drevorubača. Po absolvovaní osemročnej humanitnej školy v Brezne 1787 bol praktikantom komorského lesného úradu v Banskej Bystrici. V rokoch 1790-1800 bol požiarnym dozorcom v Dobroči a pomocným horárom v Boci, Tisovci a Brezne, roku 1800 polpodlesným v Banskej Bystrici, 1804-7 lesným a nadlesným v Polhore, od roku 1814 komorským veľmajstrom v Banskej Bystrici.

Ako samouk čítal cudzojazyčnú literatúru, Burgsdorfovu príručku Forsthandbuch a diela J. E. Paganicu. Jeho obsiahle pestovateľské a ťažobné inštrukcie vyjadrujú celú sústavu lesných náuk. Jeho mnohostranná činnosť sa zameriavala na ochranu a zveľadenie lesov, rentabilitu lesnej prevádzky a zlepšenie sociálnych podmienok lesného robotníka. Dosiahol všeobecné zmenšenie holorubov v stredoslovenskej oblasti a pričinil sa o umiestnenie ťažby dreva tak, aby nebola narušovaná prirodzená obnova jeho lesných porastov. Priekopnícke bolo jeho široko organizované zalesňovanie holín výsevom semena a výsadbou. Dôležitým Dekretovým opatrením bolo všeobecné zavedenie ručnej píly v ťažbách od roku 1825. Riešil dopravu dreva po vode z ťažšie prístupných porastov a do oblastí s nedostatkom dreva, zaviedol úsporné spôsoby výroby drevného uhlia. Rozvojom lesnej výroby prispel k zvýšeniu zárobkovej možnosti pohronského obyvateľstva.

Lesného robotníka pokladal za základného výrobného činiteľa. Snažil sa o zavedenie poriadku do pozemkovej držby riešením osadníckych pomerov lesného robotníctva. Vymeral a rozdelil erárne poľnohospodárske pozemky robotníkom, vytýčil hranice lesov, zaviedol pozemkovú knihu, ustálil pastvu dobytka a vypracoval stanovy upravujúce služobné pomery osadníkov. Organizoval odborné školenia pre zamestnancov a robotníkov. Bol v úzkom kontakte s profesormi lesníctva na banskoštiavnickej akadémii (Wilckenson, Feistman a lesný odborník českého pôvodu F. Dušek). Zomrel 18.1.1841.

Už ako dieťa ma starí rodičia brávali na miesta kde rád chodieval a ktoré zveľaďoval. Naučili ma vnímať prírodu ako súčasť nás. Preto sa starajme o ňu tak ako si najlepšie prajeme aby bolo postarané o nás.

Martina Petrovičová
potomok z rodu Jozefa Dekréta Matejovie

 

MARTINA-HOLZ, s.r.o.

Mlynská 15
SK 976 11 Selce (Banská Bystrica)
Slovenská republika
IČO: 47336 102
DIČ: 2023827344
IČ DPH: SK2023827344

Tel:  + 421 48 413 36 22
Mobil:  + 421 911 344 224

E-mail: martina @ martina-holz.sk

https://www.martina-holz.sk
Office:
Jegorovova 35
974 01 Banská Bystrica