Stolárstvo Fekete

Stolárstvo Fekete

Z histórie firmy

Firma Stolárstvo Fekete bola založená v roku 1991, ako podnikateľský subjekt – fyzická osoba. Od svojich začiatkov sa firma zameriavala predovšetkým na výrobu nábytku v Šamoríne. Do roku 1995 výrobný program tvorila výroba kuchynského nábytku v rôznych prevedeniach.

Výrazná expanzia sa začala v živote firmy v roku 1995, keď sme sa presťahovali do súčasných nových a väčších priestorov, ktoré sústavne rozširujeme a doplňujeme. Došlo aj k diferencovaniu výroby, vytvorili sme samostatné sekcie na výrobu a predaj kuchynského a kancelárskeho nábytku.

Hlavným poslaním a cieľom firmy Stolárstvo Fekete je vyrábať a predávať vysokokvalitný nábytok za dostupné ceny a tým zabezpečiť vysokú mieru spokojnosti zákazníkov. Za účelom zabezpečenia cieľov a poslania došlo k realizácii modernizačného plánu podniku v duchu ktorého chceme aj naďalej pokračovať: zaviedli sme novú výrobnú technológiu, ktorú budeme priebežne modernizovať a rozširovať (formátovacie centrum – CNC technológia, vysokovýkonné drevoobrábacie centrum, kvalitné olepovačky hrán, vákuový lis na tvarové lisovanie dyhy a fólií, a pod.), resp. zosúladiť s existujúcou technológiou.

Zárukou na splnenie našich plánov sú dlhodobé skúsenosti v odbore a s projektmi na zariaďovanie interiérov, kvalitná poznatková báza v oblasti podnikateľskej aktivity, disponibilný technologický potenciál ako základ ďalšieho rozvoja, kvalifikovaná pracovná sila a jej permanentné vzdelávanie, rýchla absorbcia novej technológie, výber najspoľahlivejších dodávateľov zabezpečujúcich promptnú dodávku kvalitných vstupných materiálov a komponentov a priaznivé kooperačné vzťahy s externým prostredím – umožňujúce zlepšiť úroveň podnikateľských aktivít za účelom zabezpečenia konkurencieschopnosti produktov a služieb na trhu.

Vážení zákazníci!

V priestoroch sídla našej výroby je Vám k dispozícii výstavná sieň, kde si môžete doplniť Vaše predstavy a požiadavky na kuchynské linky podľa vystavených zostáv, resp. môžete si vybrať zo vzorkovníkov dezénov, prevedení a doplnkov, a môžete nahliadnuť do katalógov renomovaných výrobcov kuchynských spotrebičov. Zabezpečujeme kompletné zariadenie Vašej kuchyne vrátane spotrebičov od vizualizácie až po montáž. Bežná otváracia doba výstavnej siene je
v pracovných dňoch od 7.00 h. do 16.00 h.

prípadne podľa dohody na kontaktných telefónnych číslach.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Kolektív firmy
Stolárstvo Fekete

Zoznam hlavných odberateľov Stolárstva Fekete

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava

  1. pobočky: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Nové Zámky, Trenčín, Trnava
  2. patologicko-anatomické pracoviská: Banská Bystrica, Bratislava, Prešov, Trnava

Ministerstvo financií SR, Bratislava

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Clevis, s.r.o., Bratislava

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava

Colné riaditeľstvo SR, Bratislava

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SkyEurope Airlines, a.s., Bratislava

Fórum Inštitút, Šamorín

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Universal McCann Bratislava, s.r.o., Bratislava

IMOS-ASEK, s.r.o., Hamuliakovo

 

 

 

 

 

otváracia doba výstavnej siene je
v pracovných dňoch
od 7.00 h. do 16.00 h.

..............................................

Ľudovít Fekete – Stolárstvo Fekete
930 32 Blatná na Ostrove, 35
Telefón: (031) 553 03 64
Tel./fax: (031) 559 84 69
www.stolarstvo-fekete.sk

Sekcia kuchynského nábytku:
Mobil: 0905-822 487
e-mail: stolar.fekete@stonline.sk
stolar@stolarstvo-fekete.sk

Sekcia kancelárskeho nábytku:
Mobil: 0915-724 303
e-mail: obchod.fekete@stonline.sk
obchod@stolarstvo-fekete.sk

https://www.stolarstvo-fekete.sk