Vodoinštalatér

 

 

Sme stavebno - rekonštrukčná firma tvorená samostatnými živnostníkmi ale nepohrdneme ani rôznymi remeselnými činnosťami.

Všetky naše služby nájdete TU.


 

 

 

Skúsený remeselný majster vodoinštalatér Vám ponúka široké spektrum služieb pre vaše domácnosti. Nečakajte kým nastane havarijná situácia, sme tu nato aby sme jej údržbou a prevenciou predišli a šetrili váš rozpočet na domácnosť. Sme tu na to aby sme zabezpečili nerušený chod vašej domácnosti bez neočakávaného prerušenia dodávky vody, tepla, plynu a odtoku kanalizácie. 

 

 

Našimi pracovnými skúsenosťami, kvalitnými odbornými prácami zabezpečujeme spokojnosť zákazníkov.  Náš skúsený vodoinštalatér je vám k dispozícii kedykoľvek a zabezpečí odstránenie urgentnej opravy havarijnej situácie a rýchlym zásahom zabráni vzniku prípadných ďalších škôd. Pracujeme podľa  platných štandardných noriem a vlastníme kvalifikačné certifikáty pre výkon daných prác a úkonov. Vykonávame revízne prehliadky a vyhotovujeme príslušné osvedčenia. Zaoberáme sa kompletnou montážou vodovodných, tepelných a kanalizačných rozvodov novostavieb, bytových jednotiek a priemyselných objektov. Používame nové technológie a kvalitný materiál zabezpečujúci dlhodobú bezporuchovú prevádzku. Montujeme tiež tepelné a vykurovacie zariadenia, kanalizačné zariadenia, septiky, domáce čističky odpadovej vody. Máme dobre skúsenosti s montážou bazénov, inštaláciou potrubných rozvodov a filtračných zariadení na čistenie a ohrev vody. Vykonávame inštaláciu a rozvody záhradných fontán a jazierok, a montážne  automatického zavlažovania trávnikov, úžitkových a okrasných záhrad. Vodoinštalatérske  montážne práce sú veľmi rozmanité a naša odbornosť nám umožňuje ich realizovať. Ponúkame vám naše služby pri rekonštrukciách a prestavbách domov, bytových jednotiek a kúpeľňových jadier, výmenu starých vodovodných potrubí, tepelných  a plynových rozvodov. Realizujeme rekonštrukcie a úpravu systému vykurovania bytových jednotiek pri osamostatnení sa od centrálneho vykurovania. Takáto investícia má krátku návratnosť a prináša dlhodobé výhody. Vykonávanie montážne a údržbárske práce všetkých ostatných vodovodných zariadení ako sú vodovodné batérie, sanitárne a kúpeľňové zariadenia, zariadenia WC, opravy splachovačov, výhrevných vodných zariadení, filtračných zariadení a zariadení čistenia odpadových vôd. Pri údržbe vodovodných zariadení a rozvodov v prípade želania zákazníkov vykonávame i preventívne kontroly a opravy tak aby nedochádzalo k neočakávaným  haváriám a vynúteným odstávkam rozvodov. Vyhovieme každému zákazníkovi a v praxi máme veľmi dobrú skúsenosť so zmluvnými zákazníkmi. Zmluvný zákazníci majú podstatnú výhodu oproti ostatným ktorá spočíva v tom že sa vlastne nemusia starať o stav zariadení vodovodných, tepelných a kanalizačných rozvodov. Vodoinštalatérske opravy a údržbu im vykonávame na základe preventívnych prehliadok a skutočného stavu a tak  majú  menšiu pravdepodobnosť neočakávanej havárie. Dôležitým je i to že poznáme ich rozvody a zariadenie a oveľa rýchlejšie sme schopný obstarať potrebné náhradné dielce na opravu, údržbu, alebo  ich výmenu. Akútne havarijné stavy odstraňujeme okamžite a preto sme neustále k dispozícii. 

 

 

 

 

Zaoberáme sa i montážou, údržbou a kalibráciou regulačných zariadení regulácie tlaku v potrubiach vody a tepla vo vykurovacích systémov. Regulácia a nastavenie optimálnych hodnôt má za následok šetrenie množstva spotrebovanej vody a energie vykurovania. Montáž týchto regulačných prvkov do systému rozvodov je z hľadiska šetrenia nákladov dosť významná, náklady sú návratné a majú efekt dlhodobého charakteru. Ďalšími  odbornými prácami je pravidelné čistenie zásobníkov teplej vody od vodného kameňa a výmeny anódových tyčí, tesnení, vyhrievacích špirál a prvkov merania a regulácie teploty. Poradíme si s čistením septikov, vodovodných sifónov, zapchatého potrubia a   domácich čističiek odpadovej vody. Vykonávame čistenie bazénov, výmenu a čistenie filtrov a údržbu čerpadiel. Montujeme zariadenia zabraňujúce usadzovaniu vodného kameňa v kovových potrubiach a zásobníkoch vody, či už sa jedná o magnetický alebo anódový  spôsob ochrany. Anódové magnéziové tyče sú menej nákladné vzhľadom k prvotnej investícii ale vyžadujú pravidelné kontroly a  obmenu vzhľadom k opotrebeniu. Trvalé magnety sú nákladnejšie, ale nevyžadujú žiadnu údržbu. Do našej oblasti patria montážne práce rozvodov  protipožiarnych potrubí a zariadení v priemyselných objektoch. Zmluvne  zabezpečujeme  pravidelnú údržbu a kontrolu protipožiarnych systémov. Nepodceňujte dôležitosť vodoinštalatérskych  prác a údržby  predídete neočakávaným zvýšeným výdavkom na opravy havárii a  prípadným škodám na domácom  bytovom zariadení a predídete odstávkam a narušeniu chodu domácnosti. Využitím našich vodoinštalatérskych služieb v konečnom dôsledku šetríte náklady na prevádzku domu. Hľadáte dobrého vodoinštalatéra alebo inštalatéra ? Už ďalej nehľadajte našli ste nás !

 

Vodoinštalatér