Vitajte na našom webe

 

 

Sme stavebno - rekonštrukčná firma tvorená samostatnými živnostníkmi ale nepohrdneme ani rôznymi remeselnými činnosťami.

Všetky naše služby nájdete TU.

 

Stavebné práce

 

        Pod stavebnými prácami rozumieme prácu na stavbe rôzneho druhu, či už v exteriéri alebo interiéri.  Väčšinou ide o :


 pozemné stavby
 polyfunkčné stavby
 hydroizolácia spodnej stavby
 výkopové práce
 rekonštrukcie a úpravy
 dom na kľúč
 hrubé stavby
 búracie práce
 zhotovenie, príp. opravy striech
 obklady a dlažby
 zatepľovanie a izolovanie stavieb akéhokoľvek typu
 fasády a iné vonkajšie omietky
 vnútorné omietky
 maliarske práce
 dodávka a montáž plastových okien a radiátorov
 balkónové a vchodové dvere
 podkrovné nadstavby
 pokládka podlahy
 sadrokartón
 zámocká dlažba alebo iný typ chodníkov
 výstavba plotov
 prerábanie bytov a bytových jadier
 kamenné obklady
 krby, kozuby, pece
 bazén
 odvoz stavebného materiálu

 

a mnohé ďalšie.

 

 

 

       Čo by sme mali vedieť, kým sa rozhodneme pre stavebné práce? V prvom rade, ak sme nikdy nepomáhali pri stavbe a neprivoňali k prácam, ktoré si stavebníctvo vyžaduje, nesnažme sa postaviť si dom svojpomocne. Pri plánovaní stavby mnohých stavebníkov láka myšlienka, že svojpomocnou výstavbou ušetria minimálne tretinu nákladov. Stavba domu však nie je úlohou pre domáceho kutila. Pokojne sa môže stať, že sa v dôsledku výdavkov na opravy vyskytnutých chýb plánované náklady nakoniec aj tak navýšia. A tu sa dostávame do bodu, ktorý je veľmi dôležitý pre ďalšie riešenie stavby. Ak nie ste stavebným odborníkom, zabezpečte si špecialistu, schopného a oprávneného dozerať na celý proces výstavby i kvalitu odvedených stavebných prác. Ten bude vykonávať stavebný dozor a zastupovať vaše záujmy. Odporúča sa stavbu domu zveriť do rúk skutočným odborníkom, teda renomovaným firmám, ktorých referencie je potrebné vopred poznať.
A aké sú výhody kompletnej dodávky stavby ? V prvom rade je to:
• rýchlosť dodávky
• profesionalita prevedenia
• ekonomická výhodnosť, to znamená, že firma zabezpečí  všetok tovar.
Investor stavby môže byť absolútny laik. V ponuke je dodávka stavby z rôznych materiálov: od klasickej tehly, po drevené stavby a stavby montované. Stavby môžu byť v rôznych fázach dokončenia - od dodávky hrubej stavby, až po komplexnú stavbu  "na kľúč". Mnohým sa pozdáva aj tzv. "hobby stavba". Táto je určená pre investora, ktorý má záujem si niektoré stavebné práce dokončiť svojpomocne, alebo plánuje  neskôr počas užívania domu stavbu rozširovať a dobudovávať.
Stavebníctvo u nás je jedným z najdôležitejších odvetví Slovenskej republiky a značnou mierou sa podieľa na jej ekonomickom vývoji. Stavebníctvo je technický odbor. Nezaoberá sa len samotnou stavebnou činnosťou, ale zároveň riadi a vykonáva obchodnú činnosť. K úlohám stavebníctva teda patrí aj organizačná činnosť, príprava stavebnej činnosti a výroba a predaj stavebných materiálov. Stavebníctvo na Slovensku má teda zámer zvyšovať svoju úroveň a umožniť tak slovenským firmám, aby sa presadili v zahraničnej konkurencii tak na slovenských ako aj zahraničných trhoch. 
 

 

Už od počiatkov ľudskej kultúry boli stavebné práce súčasťou života. Doba, skúsenosti a vzdelávanie sa v oblastiach používania rôznych stavebných materiálov viedla postupne k zdokonaľovaniu sa efektivity a účelnosti sa výrazne posúva napred. Pri stavebných prácach sa čoraz viac zameriavame na vplyv nasej činnosti na okolité prostredie. Územným plánovaním sa komplexne rieši priestorové a funkčné využívanie objektov na danom území. Každá stavebná práca a činnosť s ňou súvisiaca musí brať ohľad všeobecne a individuálne do úvahy kultúrne, historické hodnoty danej lokality. Vplyv stavebných činností na životné prostredie a predchádzanie ekologickej nerovnováhy je veľmi dôležitý a musí sa brat do úvahy už pri projektovaní. Všetky stavebné práce, ktorými človek zasahuje do ekosystému krajiny sa snažia byt späté s prírodou, aby napredoval rozvoj krajiny a neškodil nášmu životnému prostrediu. Asanačné, rekonštrukčné a výstavbové projekty stavebných prác vplývajú na rozvoj a rozmach nášho okolia a sú dôležitou súčasťou budovania našej budúcnosti a rozvoja našej kultúry. Všetky projekty podliehajú prísnym bezpečnostným normám. Berie sa do úvahy požiarna bezpečnosť a ochrana, odolnosť stavby a stabilita stavby proti mechanickému alebo klimatickému narušeniu. Stavebným prácam sa môžu venovať len odborne vyškolený pracovníci, ktorí dodržiavajú zaužívané všeobecné pracovné postupy a technické normy, čo sa týka aj používania pracovných návodov na výrobkoch a stavebných materiáloch. Či už ide o murovanie, maľovanie, stierkovanie, izolovanie a  mnoho ďalších iných činností, ktoré stavebné práce realizujú. Všetko ma svoje dané a overene postupy a návody na použitie. Môžem to prirovnať k montáži domácej poličky. Keď sa nedodrží návod ,polička stratí funkčnosť a stabilitu. Alebo keď sa nedodrží recept na koláč ,tak isto výsledok zodpovedá postupu. Stavebné práce sú na tom podobne, akurát vo veľkom. Následky sa nedajú tak rýchlo a hladko zamaskovať a opraviť ako v uvedených príkladoch. Každá stavba a projekt ma niekoho povereného, kto berie zodpovednosť za dané úlohy. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebne prace a iné činnosti na stavenisku. Je povinný zapisovať všetky skutočnosti, použité materiály a osvedčenia v dôkladnej evidencii stavebného denníka. Úzko spolupracuje so stavebným dozorom. Ten sleduje a zodpovedá za postupy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri stavebných prácach a všeobecných činnostiach s tým súvisiacimi. Má za úlohu možným chybám predchádzať, resp. ich odhaliť už v začiatku a napraviť prípadné chyby, aby nedošlo k nešťastiu. Spolupracuje so stavebným úradom, ktorému je povinný hlásiť všetky zmeny týkajúce sa prac a činnosti stavby. Vysoký dôraz sa v poslednej dobe kladie aj na energetickú úspornosť a ochranu tepla stavby. Všeobecne je zaužívané, že čím sa kvalitnejšie zateplí a izoluje stavba, tým sú neskoršie náklady na jej údržbu nižšie. Čiže sa oplatí zabezpečiť aj drahšie izolačné materiály s dlhšou životnosťou, ktoré nám v neskoršej dobe tú investíciu vrátia. Používané materiály na vonkajšie určenie stavby ako sú steny, stropy a strecha musia vykazovať vynikajúce izolačné vlastnosti. Šetrenie, ktoré ma za dôsledok nekvalitne vybrané materiály a neodborné zručnosti zamestnancov sú neprípustné. Ohrozuje sa stabilita a kvalita stavby a v neposlednom rade čo si žiadna firma nemôže dovoliť je zlé meno a zlé referencie. Aj to sú dôvody, prečo kladieme vysoký dôraz na kvalitu a odbornosť prác na stavbe. Naším cieľom je aby cela stavba prežila mnoho generácií a počas jej užívania sa všetci cítili bezpečne. Zmena klimatického prostredia ovplyvnila aj zvýšený záujem o používanie najkvalitnejších strešných krytín. Strecha musí odolať obrovskej záťaži snehovej pokrývky. Musíme dôkladne zabezpečiť zachytávanie a odvádzanie zrážok, ako aj zabrániť prenikaniu a presakovaniu do konštrukcie. Vývoj a vývin stavebných prac môže teda ovplyvniť aj klimatické podnebie, ktoré sa na našom území v poslednom čase výrazne zmenilo. Formuje cestu, ktorou sa stavebné práce posúvajú a napredujú. Napomáhajú aj v rozvoji používaných stavebných materiálov. Stavebnými prácami sa zabezpečuje aj ochrana nášho obydlia. Mnohé sú v blízkosti hlučných objektov, ako sú priemyselne odvetvia firiem. Svoj následok nesie aj rozvíjajúci sa cestovný ruch. Výstavba nových ciest, diaľnic a rýchlostných komunikácií ma aj negatívny dosah na mnohé obce. Tým je vyvíjaný hluk. Riešením je výstavba protihlukových stien. Ešte stále sú obce, ktoré nie sú takto chránené. Je to len drobná úprava a toľko úžitku urobí. Neustále sa zvyšujú normy na dôrazné kladenie bezpečnosti a zvyšovaniu funkčnosti. Každá zmena a postup zveľaďuje a spríjemňuje život a bezpečnosť nášho okolia. Sme súčasťou toho, že naše stavebné práce formujú všeobecne život našej ďalšej generácie.

 

 

 

Lacná stavba domu?


Stavba rodinného domu je závažné rozhodnutie ktoré Vám zaistí samostatné bývanie podľa vašich predstáv. Prvým krokom je rozhodnutie o výške investície na stavbu domu, posúdenie  možností  financovania celej stavby. V dnešnej dobe je k dispozícii viac návrhov riešení ako postaviť dom ale ľudia hľadajú najviac variantu lacnú stavba domu pretože v týchto časoch recesie chce skoro každý klient ušetriť skoro všade a na všetkom kde sa len dá. Vyberte si vhodný dom z bežne dostupných projektových katalógov ktoré sú  momentálne v ponuke. Aby dom plne vyhovoval vašej predstave si môžete požiadať o vyhotovenie drobných zmien a úprav projektu, alebo prípadne zväčšenie alebo zmenšenie stavby, je to finančne menej náročné ako vypracovanie celého projektu. Obstarajte si vhodný stavebný pozemok s možným pripojením sa na inžinierske siete vo vami preferovanej lokalite a v spolupráci s katastrálnym úradom vybavíte administratívnu agendu vlastníckych práv a geodetické zameranie samotného pozemku. Pred začatím stavebných prác je potrebné  vybaviť stavebné povolenie na príslušnom obecnom úrade v katastri ktorého sa  stavba bude nachádzať. Ďalšou etapou sú prípravné práce ako je úprava pozemku, založenie stavby tj. zameranie umiestnenia domu na pozemku, vybudovanie provizórneho skladiska náradia a materiálu, osadenie rozvodnej skrine elektrickej prípojky a vodnej prípojky. Vlastnú stavbu   realizujte podľa schváleného projektu domu. Stavba domu začína vybudovaním základov a pokračuje budovaním hrubej stavby tj. obvodové múry, vnútorné priečky jednotlivých miestností a príslušenstva podľa rozmerov určených projektom, zhotovením konštrukcie stropu, krovu, a strechy. Po ukončení hrubej stavby začnú dokončovacie práce a to podlahy, osadenie okien a dverí, rozvody elektriny, vody, vykurovania, plynu a kanalizácie. Stavebné práce pokračujú úpravou múrov omietnutím prípadne tiež zateplením domu a vonkajšou fasádou. Nasledujú záverečné dokončovacie práce a to konečná úprava podláh, obklady, montáž vodoinštalačných zariadení vodovodnej siete, kúpeľne a WC, inštalácia   elektrického, plynového, vykurovacieho a kanalizačného zariadenia. Tu je nutné zabezpečiť revízne správy jednotlivých rozvodov, pripojenia domu na inžinierske siete a celú konečnú kolaudáciu stavby. Poslednými konečnými prácami je vybudovanie oplotenia  a úpravy okolia domu. Pre majiteľa stavby sú všetky tieto stavebné práce náročné tým že pred každou etapou prác si musí dopredu zabezpečiť stavebný materiál a kvalifikovaných stavebných majstrov a pomocných robotníkov a tiež i potrebné náradie a stavebné stroje. V takomto prípade je vhodné aby si majiteľ  laik našiel spoľahlivého majstra ktorí mu bude poradcom a garantom správnosti postupu a vykonaných prác. Jednoduchšie je na stavbu domu si zabezpečiť  stavebnú firmu ktorá sa bude podieľať na stavebných prácach jednotlivých etáp. Jednoduchšie v tom že stavebná firma vlastní potrebné náradie, stavebné stroje, prostriedky a hlavne so stavebnými prácami má dostatok skúsenosti. Pred zahájením jednotlivých prác je vhodné s každou pracovnou skupinou uzavrieť dohodu o vykonaní prác, termínoch ich dokončenia a cene prác. Výhodou  je i to že stavebné firmy majú  väčší prehľad, skúsenosti a možnosti zaobstarania vhodného stavebného materiálu a môžete využiť tieto ich služby a aktívne s nimi spolupracovať. Bezprostredné zabezpečenie vhodného stavebného materiálu a jeho zakúpenie tam kde sú najpriaznivejšie ceny sa podstatne dajú ovplyvniť i celkové náklady stavby. V prípade že zodpovednosť za kvalitné vykonanie prác nezveríte stavebnej firme sa musíte podieľať na kontrole prác a správnosti použitia materiálu čo do množstva a kvality. Takéto riešenie bude pre vás časovo veľmi náročné a preto sa pred zahájením stavby domu musíte na túto možnosť pripraviť a keď  chcete mať kvalitný dom tak ju musíte stavbe venovať čo najviac času, alebo si zabezpečiť zodpovedného kvalifikovaného majstra ktorý sa o všetko postará. Pre laika ktorý nemá žiadne skúsenosti, vedomosti a predstavu čo všetko sebou predstavuje stavba domu je naozaj najvhodnejšie objednať si stavbu domu na kľúč. Význam  rozhodnutí a výberu stavebného materiálu veľmi podstatne vplývajú na kvalitu domu a jeho vlastnosti a tiež na finančnú stránku. Pri investícii do stavby rodinného domu majiteľ očakáva primerané vlastnosti domu bez zmeny jeho kvalitatívnych vlastnosti. Možno povedať že výškou investície je stavba priamo úmerne ovplyvnená čo do kvality, energetickej náročnosti, pohodlnosti, funkčnosti bývania a tiež vzhľadu interiéru a exteriéru. Najviac peňazí pri stavbe domu vie zákazník ušetriť na materiály a hlavne pri samotnej realizácii stavby a to tak že dá zrealizovať zákazku nie veľkej stavebnej firme ale využite služby malej stavebnej firmy alebo rovno poverí realizáciou stavby partiu živnostníkov čo je tiež zloženie našej firmy. Treba vychádzať s reálnych možností zabezpečenia stavby domu. Každú stavbu domu treba chápať ako komplex ktorý bude slúžiť dlhodobo a musí plniť  podmienky prevádzkových nákladov, údržby, trvácnosti, príjemného vzhľadu pohodlia a bezpečnosti bývania.

 

 

 

 

Potrebujete lacného maliara ?

 

Chcete vo svojom byte významnú zmenu? Máte pocit, že Vášmu bytu čosi chýba? Chcete dodať vašim miestnostiam osobitý štýl? Nebojte sa farieb a obráťte  sa na  maliarske  firmy / maliara /, ktoré ochotne poradia a prácu prevedú k Vašej spokojnosti. Maľovanie bytov nechávame na nášho skúseného ale lacného maliara ktorý sa venuje maľovaniu bytov a maliarskym prácam viac ako 10 rokov čo je záruka vysokej spokojnosti.  Maľovanie má v porovnaní s tapetovaním alebo pred obkladom stien niekoľko výhod, napr. nie je až také nákladné, jej realizácia trvá kratšiu dobu, umožňuje častejšiu obmenu farieb stien. Moderné maliarske farby, ktoré pri práci maliarske firmy používajú, sú bezpečné, možno ich farebne tónovať  a majú vysoké krycie schopnosti. Dobre prekryjú i staršie tmavé nátery. Sú paropriepustné, nezrážajú sa na nich vodné pary – stena pod nimi dýcha, farby sa nadmerne neotierajú a sčasti odolávajú vode. S akými požiadavkami sa môžete obrátiť na maliarske firmy? V prvom rade je to vlastne príprava a ošetrovanie povrchu stien na  maliarske práce. Nikdy by sa nemala pred maliarskymi prácami  podceniť príprava stien. Nesmú sa na nich nechať praskliny, treba opraviť otvory po klincoch a skobách, vyrýpané miesta, odrazené rohy a škvrny, ktoré by mohli presvitať. Je potrebné odstrániť  starú maľbu vo viacerých vrstvách. Prípravu stien  na maľovanie treba zakončiť ich penetráciou. Tieto odborné maliarske práce vám kvalitne urobia jedine maliarske firmy.  Po prípravných prácach  treba nechať steny dôkladne vyschnúť.  Vyberiete si želateľný farebný odtieň maľby. Maliarske firmy majú široký vzorkovník, z ktorých si určite vyberiete. Maliarske práce je potrebné začať stropom, a to od okna. Steny sa natierajú v pruhoch, ktoré sa prekrývajú, vždy v smere dopadajúceho svetla, aby neboli viditeľné okraje už natretej plochy, ktoré vždy znovu treba pretrieť. Pracovať treba  tak rýchlo, aby farba v miestach napojenia jednotlivých ťahov štetcom bola ešte mokrá. Maľuje sa  vždy na jednej celistvej ploche, napr. na strope alebo jednej stene. Špeciálnymi štetcami je nutné natrieť stenu za radiátormi. Steny sa nechajú dôkladne vyschnúť. Dielo vám šikovní maliari môžu vylepšiť ozdobnými dokončovacími polystyrénovými lištami, ktoré vlepia do prechodu medzi stropom a stenou. Jedna zo zaujímavých úprav povrchov stien je hladká stierka. Majstri maliarskej firmy vedia vytvoriť  dokonale hladkú stenu pred konečnou úpravou – farebným maľovaním a ďalšími dekoratívnymi technikami podľa želania zákazníka. Stierkované steny príjemne zmenia interiér, keď zaniknú nedostatky na omietke. V niektorých prípadoch  sa odporúča pred stierkovaním, presieťkovať steny klebrom, ktorý zámedzí vznikaniu prasklín a zvýši priľnavosť k povrchu. Maliarske firmy   zabezpečia „ful servis“. Do ich náplne práce patrí aj prekrytie nábytku a chránenie podlahy  a okien pred pokvapkaním farby, takže vám odpadne namáhavé upratovanie po maľovke. Renovovali ste dom? Chcete, aby vyzeral ako nový? Tak váš dom potrebuje novú fasádu. Maľovanie fasád patrí k finálnym úkonom pri väčšine rekonštrukčných prác. Maľovanie ako tradičný a jeden z najviac viditeľných spôsobov povrchovej úpravy  je stále veľmi moderný. Nielenže skrášľuje a zušľachťuje exteriér, ale pre omietky má náter aj ochrannú funkciu. Svojpomocne maľovaná fasáda môže brániť systematickej údržbe v budúcnosti. Napríklad použitie zlej farby môže vyžadovať špeciálnu úpravu povrchu, ktorá by inak bola zbytočná. Preto sa oplatí obrátiť sa s týmito prácami na maliarske firmy. Veľmi dôležitá je príprava stavy na maľovanie. Odborníci z maliarskej firmy vám poradia  s výberom vhodného produktu a farby. Prácu dôkladne naplánujú. Vypočítajú potrebné množstvo farby.   Iba  samozrejmosťou, že  firmy disponujú kvalitnými  nástrojmi. Bez ohľadu na to, akú kvalitnú farbu budete mať, bez kvalitných nástrojov sa nedosiahne kvalitný výsledok. Farbu  treba aplikovať za vhodných podmienok,  ak je vlhko, chladno alebo teplo, farba neuschne a nevytvorí požadovaný film. Aj maľovanie budov treba začať opravami omietky, prasklinami, puklinami a pod. V minulosti  používané povrchové úpravy fasád drsné a pred maľovaním treba aj fasádu stierkovať. Najprv  treba celú budovu penetrákovať. Potom sa postupne nanáša farba. Maliarske práce treba vykonať rýchlo, aby steny mali rovnaký odtieň.  Tieto práce dokážu urobiť iba odborníci maliarskych firiem. Na všetky vykonané maliarske práce,  dáva profesionálna maliarska firma  vysokú záruku. Dbajú na to, aby  zákazníci boli spokojní a nemali vysoké náklady. Snažia sa vždy vyhovieť zákazníkovi, lebo  sa pridŕžajú hesla : Ešte chcete ušetriť pri maľovaní bytu , izby alebo domu ? Tak už nehľadajte a volajte nášmu lacnému ale šikovnému maliarovi. Náš zákazník, náš Pán.

 

Stavebné práce

Stavba domu

Maliarske práce